Cameron Diaz naBenji Madden havana kuvanzira manzwiro avo kune mumwe mushure memusangano webhizimisi

January 5, 2015, nyika yakadzidza kuti mukurumbira wemhanzi Cameron Diaz akaroora mumwe muimbi Benjy Madden. Zvadaro muhurukuro pakanga paine shoko kubva kuHollywood nyota kuti akanga achibuda mafirimu kuitira kuti atange hupenyu uye agadzirira kuberekwa kwekutanga. Zvisinei, Cameron haasati ava nepamuviri, uye, achitonga nenzira iyo mutambikadzi anonyatsoenda kumisangano yebhizimisi, Diaz akasarudza kudzokera kumararamiro ehuruzhinji, uye zvichida kunyange kushanda.

Cameron Diaz

Cameron naBenji havana nyadzi kuratidza manzwiro mumugwagwa

Nyeredzi dzakaroverwa zuro nepamaparazzi pavakabuda muCentury City. Zvinopikisa kuti Cameron akakokwa kumusangano pamwe nemutungamiriri, uko kusangana kwaDiaz mune ramangwana mune purojekiti yefirimu kwakakurukurwa. Ive firimu yei iyo ichave, ichigere kuzivikanwa, asi kutonga nezvakaitwa nomudzimai mushure memusangano, iye haana kufara zvikuru pamusoro pavo. Mushure mokunge Cameron naBenji vakasiya chivako, vakatanga kukumbatira uye kutsvoda pamberi pekamera yemaparazzi.

Mushure memifananidzo yacho paInternet, vazhinji vomufaro vakaona kuti Diaz akanga arasikirwa zvakanyanya. Kuchinja mumufananidzo hakukwanise kuvanza zvipfeko zvitatu-zvigadziro-jira rakagadzirwa nemucheka, jira jena uye mukomana jeans.

Sezvo mafesheni ainge ataura, Cameron akatanga kutendeuka kubva bbw kuenda kune imwe nguva mushure mekunge asarudza kutanga kushanda zvakare. Ikozvino tava kuziva nezvezvirongwa zvitatu izvo mukazikadzi anenge achida kuita: "Akaipa kwazvo mudzidzisi 2", "Agent: Century 21" uye "Bobby Sue," uye hazvisi zvose.

Cameron Diaz naBenji Madden
Verenga zvakare

Madden anobatsira mudzimai wake mune zvose

Cameron naBenjon vakasangana muna 2004 mumutambo we basketball. Ichokwadi, saka Diaz neni takanga tisingakwanisi kufungidzira kuti mumakore gumi iye achasangana nemunhu anozivikanwa zvishoma. Muna 2014, vakasangana zvakare nekuda kwaNicole Richie, uyo ari mudzimai waBenji munun'una wake. Mune imwe yehurukuro dzake, Madden akati mazwi aya:

"Cameron ndicho chinhu chakanakisisa chakaitika muupenyu hwangu. Ndinomuda chaizvo. Hazvina mhosva kuti zvipi zvaanoita, ndichagara ndichimutsigira. Zvakakosha kwandiri kuti Cameron anoziva uye anonzwisisa kuti nguva dzose ane rubatsiro mune hupenyu huri mandiri. "